İbn Baz fetvaları

Selefin Yöneticilere Karşı Çıkma Uslubu

Soru: Minberlerden yöneticileri eleştirmek selefin yolu mudur? Selefin yöneticilere nasihatı nasıldı? Cevap: Yöneticilerin ayıplarını yaymak ve bunları minberlerlerde gündeme getirmek selefin yolu degildir. Çünkü bu

Hariciler ve Selefiler Farklıdır

Soru : Haricilerin akidesi selefi akidesidir, yani “hariciler selefidir” diyenlere cevabınız nedir? Cevap : Bu söz batıldır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hariciler hakkında şöyle