Hadis Ehli Hakkımızda
Hadis Ehli, Hakkımızda

BU BİZİM İTİKADIMIZ, DAVETİMİZ VE MENHECİMİZ
Hadis Ehli, Hakkımızda bilgiler

1- İhlas: İbadeti sadece Allah’a has kılma.

2- Rücû: Yüce Kur’an’a, Resulullah’ın sallallahu ‘aleyhi ve sellem sahih sünnetine ve selefi salihin -Allah onlardan razı olsun- üzerinde bulundukları menhece göre fehmetmeye dönmek. Şanı yüce Rabbimizin şu buyruğuyla amel etmek için: {Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.} (Nisâ: 114. ayetin meali) Ve kusurlardan münezzeh olan Rabbimizin şu buyruğuyla: {Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar.} (Bakara: 137 ayetin meali)

3- Tasfiye (hatalardan arındırma): Müslümanların hayatlarında farklı şekilleri ile meydana gelen şirke ve kişiyi küfre sokan bid’atlara karşı uyarmak.

4- Terbiye (eğitim): Tevhid konularına önem vererek, müslümanlara hak dinlerini öğretmek, onlara hükümleriyle amel etmeye davet etmek ve Allah’ın rızasını kemale erdirecek, saadet ve şeref getirecek (dinin) faziletleri ve adaplarıyla onları süslemek. Böylece Allah’ın şu buyruğunu uygulamış olalım diye: {Ancak, …, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).} (Asr: 3. ayetin meali) ve Allah-u Teâlâ’nın şu emri dolayısıyla: {Aksine (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler (Allah’ın istediği örnek ve dindar kullar) olun.”} (Âl-i İmrân : 79 ayetin meali)

5- İhya: Kur’an ve sünnet ışığında ve selefin anlayışıyla sahih İslami ilmi yöntemi tekrardan yaşatmak. Ayrıca insanların mezhepsel ve taassupçu hizbi tutumlarından kaynaklanan katılıklarını yok etmek. Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: {“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın.”} (Âl-i İmrân: 103 ayetin meali)

6- Yöneticiye itaat ve ona dil uzatmama : Ne minberler üstünde ne de başka bir yerde zulmetseler bile yöneticilerimize karşı insanları kışkırtmama ve dürtmeme. Çünkü bu, selefi salihin yoluna terstir. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e uymak için. Nitekim o şöyle buyurmuştur: “Her kim bir yöneticiye nasihat etmek isterse onu aleni olarak yapmasın (açıktan yapmasın). Fakat elinden tutup onunla yalnız olsun (gizliden yapsın). Eğer (nasihati) kabul ederse ne âlâ, aksi takdirde (nasihati kabul etmezse de) şüphesiz ki üzerine düşen görevi yerine getirmiştir.” (İbn Ebi ‘Asim, Kitab Es Sunne no 1096)


İşte bu bizim davetimiz. Bizler her müslümanı Allah’ın yardımına güvenerek kendileriyle canlılıklarını yeniden kazanacakları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in emanetini taşıma hususunda bizlere destekçi olmaya davet ediyoruz. {“Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir.”} (Münafikûn: 8. ayetin meali)


Hadis ehli olarak, Hakkımızda daha fazla bilgi istiyorsaniz :

Youtube kanalımız :
youtube.com/c/AlimlerinSozleriTR

Telegram kanalımız :
telegram.me/AlimlerinSozleri

Bütün yazılarımız :
hadisehli-kayseri.com/category/yazilar/

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe