Ölülere yaklaşmak ve onlar için kurban kesmek Şirktir

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: { Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: «Benden başka (ibadete layık) İlâh yoktur; şu halde (sadece) bana kulluk edin» diye vahyetmiş olmayalım. } (Enbiyâ: 25. ayetin meali)

Onun için ölülere kurbanlarla, adaklarla, dua istemekle, şifa veya medet ummakla yaklaşmaya çalışmak Allah azze ve celle’ye şirk koşmaktır ve La İlahe İllallah sözüyle çelişmektedir. Bu sebeple Müslümanlar üzerine vacip olan; sadece Allah’a ibadet etmeleri, dualarını, korkularını, ümitlerini, kurbanlarını, adaklarını, namazlarını, oruçlarını ve buna benzer (tüm ibadetleri) O’na has kılmalarıdır.

Ama müslüman ölüler için (Allah’tan) bağışlanma ve merhamet duasında bulunur ve öğüt almak, ahireti hatırlamak, ölümü hatırlamak ve onlara (Allahım onları bağışla, Allahım onlara merhamet et şeklinde) dua etmek için kabirleri ziyaret edilir.

Şüphesiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret eder, onlar için bağışlanmaları ve merhamet edilmeleri için dua eder ve şöyle derdi: “Kabirleri ziyaret ediniz. Muhakkak o size ahireti hatırlatır.” (İbn Mâce) Aynı şekilde ashabına kabirleri ziyaret ettiklerinde şöyle demelerini öğretiyordu:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّياَرِ، مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِناَّ إِنْ شاَءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِناَّ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللهَ لَناَ وَلَكُمُ الْعاَفِيَةَ

Selam sizlere ey mü’minlerin ve Müslümanların diyarında bulunanlar. Şüphesiz ki, bizler de inşallah size kavuşacağız. Allah, bizden önce gidenlere ve sonraya kalanlara rahmet etsin. Allah’tan bizim ve sizin için afiyet dilerim.” (Müslim 3/65, Nesei, İbni Mace 1/469, İbni Ebi Şeybe 4/138, İbnu’s-Sünni 582, Beyhaki, Ahmed 5/353, 359, 360)

Böylece ashabına ölüler için (Allah’a) dua etmeyi, onlar için bağışlanma dilemeyi, merhamet edilmelerini dilemeyi öğretiyordu. Allah ile beraber onlardan dua istemeyi değil. Onlara sığınmayı da değil. Onlardan medet dilemeyi de değil. Çünkü o (ölüler) bunu yapmaktan acizdirler. Bu Allah subhanehu ve teâlâ’nın elindedir.

O (ölüler) kendilerine (Allah’tan) dua edilmesine muhtaçlar. Müslüman bir kardeşinin kendileri için dua etmesine ve bağışlanma dilemesine muhtaçlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakî’ (Mezarlığını) ziyaret eder ve şöyle derdi: “Selâm size, ey mü’minler diyârı! Başınıza geleceği söylenen şeylerle nihâyet karşılaştınız. Şimdilik ileri bir tarihe bırakıldınız. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allahım! Bakîü’l-garkad mezarlığında yatanları bağışla!” (Müslim, Cenâiz 102. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, ) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar için dua ediyordu. Vacip olan da budur.

Kaynak: Fetāvā Nūr ‘Alā-D-Derb 1/21.
Şeyh Allâme Abdulaziz Bin Abdillah Bin Bâz rahimehullah

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe