Allah’tan başkasına yemin etmenin hükmü

Allah subhânehu ve Te’âlâ dilediği mahlukatıyla yemin edebilir. Hangi mahlukat olursa olsun Allah Celle ve Alâ dışında başka bir şeyle yemin etmesi caiz değildir. Allah, mü’min kullarının kendisiyle ya da sıfatlarından bir sıfatla yemin etmelerini meşrû’ kılmıştır. Bu cahiliye döneminde müşriklerin yaptığından farklıdır. Zira onlar, Kabe, şeref, peygamber, melekler, şeyhler, melikler, büyükler, atalar, kılıçlar ve din işlerini bilmeyen bir çok cahilin bunlar dışında yemin ettiği şeyler gibi Allah dışındaki mahlukatlarla da yemin ediyorlardı. Bu yeminler ilim ehlinin icmasıyla caiz değildir.

Nitekim Peygamber (sallallahu ‘aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: « Allahtan başkasıyla yemin eden, küfre veya şirke düşer. » Başka bir hadiste de; « Allah sizlere babanız adına yemin etmeyi yasaklar. Yemin eden sadece Allah adına yemin etsin. » buyurmuştur. Bu hadisi Buhârî rivayet etmiştir. Müslim’de ise şu şekilde geçmiştir: « Yemin edecek olan ya Allah adına yemin etsin ya da sussun. » Bir başka hadiste de; « Babanızla ve annenizle yemin etmeyin. Allah adına da ancak doğru olarak yemin edin. » buyrulmuştur. Peygamber (sallallahu ‘aleyhi ve sellem)’in şu hadisi de vardır: « Kim emanetle yemin ederse bizden değildir. »

İbn Mes’ûd radiyallahu ‘anh, yalan yere Allah’la yemin etmesinin, ona Allah dışındaki bir şeyle doğru olarak yemin etmesinden daha sevimli geldiğini söylemiştir. Bu anlama gelen ayet ve hadisler çoktur. Müslümanlar üzerindeki görev; yeminlerini korumaları, sadece Allah’la ya da onun sıfatlarından bir sıfatla yemin etmeleri, yukarıda geçen hadislerden dolayı kim olursa olsun Allah dışındakiyle yemin etmekten sakınmalarıdır.

Allah Azze ve Celle’den müslümanları rıza gösterdiği şeye muvaffak kılmasını, dininde onları fakih kılmasını, bizi ve onları, fitnelerin saptırmasından ve nefis ile kötü amellerin şerrinden korumasını istiyoruz. Allah bunun velisi ve buna güç yetirendir. Allah kulu ve elçisi olan Peygamberimiz Muhammed’e, onun âline ve ashâbına salât ve selam etsin.

Kaynak : Şeyh Bin-Baz Fetvaları (alifta.gov.sa)

Diğer Yazılar