Annesini terk eden kişinin hükmü

Soru: Bir kardeş şöyle soruyor: “İlim talebesi olan bir kişi var. Bu kişi namazını kılıyor, orucunu tutuyor ve sadaka veriyor. Fakat maalesef annesini terk etti. Bu kişinin namazı, orucu ve sadakası annesine dönmediği halde kabul olur mu? Ki onun annesi namaz kılan, oruç tutan mü’min bir kadındır, yani biz bunun böyle olduğunu biliyoruz.”


Cevap: Müslüman bir kimsenin annesini terk etmesi günahtır ve büyük bir nankörlüktür. Bu kişinin tövbe etmesi annesine iyilik ve ihsanda bulunması, annesinin gönlünü alması ve ondan özür dilemesi gerekir. Bu şekilde annesinden ayrı kalmaya ve nankörlüğe devam etmemelidir. Çünkü bu, büyük bir kötülük aynı zamanda büyük bir günahtır. Bu sebeple bunu yapan şahıs yaptığı hatayı düzeltmeli, af dilemeli, annesinin rızasını almalı ve Cenab-ı Allah’tan bağışlanma dilenmelidir.

Namazlarına, oruçlarına yani ibadetlerine gelince, onlar geçersiz sayılmazlar. Eğer doğru bir şekilde yapıyorsa, ibadetleri ve amelleri sahihtir, geçerlidir. Fakat işlediği bu günahından dolayı inanç eksikliği olduğu için imanı zayıftır. Ehl-i Sünnet’e göre günahlar imanı zayıflatır ve azaltırlar. Fakat kişiyi dinden çıkarmazlar. Hariciler ise, günahların kişiyi dinden çıkaracağını, kafir yapacağını söylerler. Fakat onların bu sözleri zulümdür. Ehl-i Sünnete göre onlar hata etmekte, yanlış yapmaktadırlar. Ehlü’s-Sünne ve’l-Cemaate gelince; onlar şöyle derler: Günah imanı azaltır. Fakat kişiyi kafir ve ebedi cehennemlik yapmaz. Aksine o kişi günahkardır, bu günahı imanını azaltır ve zayıflatır, Allah’ın gazabına uğramasına sebep olur ve bu kişi büyük bir hataya düşmüştür. Bu hatası sebebiyle cehenneme girer, fakat kafir olmaz. Hatta cehenneme girse bile orada ebedi kalmaz. Ehl-i Sünnet âlimleri şöyle der: “Cehenneme giren günahkarlar bu günahları sebebiyle orada ebedi kalmazlar.

Velhasıl kişinin annesini terk etmesi büyük bir günahtır, nankörlüktür. Fakat kişi bu sebeple kafir olmaz. Dolayısıyla amelleri de geçersiz sayılmaz, tabi ki bunu helal kabul etmediği sürece… Eğer böyle kabul ederse, o zaman kafir olur. Anne babaya nankörlüğü helal saymaktan Allah’a sığınırız. Bu kötülüğü yapan ve onu helal sayan veya faizi, zinayı işleyip helal kabul eden kişi, kafir olur, dinden çıkmış sayılır. Ancak islamdan uzak olması sebebiyle müşrik ve cahil olan mesela islamdan uzak bir yerde yaşayan kişiye islamın emirlerinin öğretilmesi ve o kişiye anne babaya nankörlüğün Allah’ın haram kıldığı fiillerden olduğunun öğretilmesi gerekir. Anne babaya iyilik Allah’ın her müslümana farz kıldığı, onlara nankörlük etmek ise haram kıldığı bir davranıştır. Bunu öğrenen cahil bir kimse islama girdikten sonra bu günaha devam ederse, Allah’a sığınırız kafir olur. İlim talebesine gelince, onun günahı daha büyük olur. Bundan Allah’a sığınırız.

Kaynak : Şeyh Bin-Baz Fetvaları (alifta.gov.sa)

Diğer Yazılar

Davet ederken eziyetlere karşı sabretmek

HADİS: Ebû Abdurrahman Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberlerden birini anlattığı hali, sanki hâlâ gözümün önündedir.