Soru: Sayın Şeyh (soru soran) diyor ki: bayram günü cumaya denk geldi, bundan dolayı cami imamı geldi ve cemaata hutbe vermeden sadece öğlen namazını kıldırdı. Bunun hükmü nedir?

Cevap: Bu mesele alimler arasında ihtilaflı bir meseledir. Allah’ın rahmeti hepsinin üzerine olsun. Ehl-i sünnetin işaret ettiği tercihe sayan görüş ise şudur:

İnsanlar bayram namazlarını kılar ve imamlar cuma namazlarının kılındığı mescidlerde cuma namazını kıldırırlar. Ayrıca imam bayram hutbesinde der ki: “her kim bizimle bu namaza gelmişse onun cuma namazına gelmesine gerek yoktur ve (cumaya gelmediğinde) evinde öğlen namazını kılar.”

Şehirde sadece cuma namazı kılınmasıyla yetinilmez. Öyleyse şimdi diyoruz ki eğer bayram günü cuma gününe denk gelirse mutlaka bayram namazı kılınmalı. Her kim (bayram namazına) giderse (ondan sonra) imamla beraber cuma namazını kılmak veya evinde (öğlen) namazını kılmak arasında seçim yapma hakkına sahiptir.

İkinci olarak da şehirde cuma namazının ikame edilmesi gerek. Öyleyse kim (cumaya) giderse imamla beraber kılar. Kim de gitmezse o zaman evinde (öğlen namazını) kılar.

Üçüncü olarak da o günde camilerde öğlen namazı kılınmaz. Çünkü (o vakitte) vacip olan cuma namazının kılınmasıdır. Bu nedenle (camide) öğlen namazı kılınmaz. İşte Ehl-i sünnetin işaret ettiği tercihe şayan görüş budur.

Şeyh Muhammed İbn Sâlih el-Useymin

Diğer Yazılar

İlim talebesinin insanlar arasına karışması

Soru: Meşhur selef alimlerinin -Allah onlardan razı olsun- yollarından biri de, halkı ıslah için onların arasına karışmaları ve kusurlarına sabretmeleriydi. Doğru yola davete çabalıyorlardı.

Seyyid Kutub’un Hataları

Paylaştığımız hatalar, Seyyid Kutub’un hataları arasından birkaç tanesidir. Bunun dışında Seyyid Kutub’un başka hataları vardır. Bu paylaşımın amacı, insanlara Seyyid Kutub’un alim olmadığını göstermek

Evliyalar ölüleri diriltebilir mi?

Soru: Ölüleri diriltmek evliyaların kerametlerinden midir? Cevap: Bu iş, (bazı) resullerin mucizelerindendir ve bütün resuller için de geçerli değildir. Hatta Allah’ın, genel olarak ölüleri