Soru: Değerli Hocam! Allah sizleri muvaffak kılsın. Bir kişinin tekfiri (dinden çıkması) hakkında kim hüküm verebilir?

Cevap: Bu hükmü veren ilim ve basiret ehlidir. Onlar ki ahkamları bilirler ve yerli yerince hükmederler. Fakat avam, öğrenciler veya heva ehli bunu yapamazlar. Bilakis bunun hükmünü veren ilim ve basiret ehlidir. Bir kişi iman ettikten sonra onun küfrü hakkında hüküm verecek olan ilim ve basiret ehlidir. Özel bir kişiyi tekfir etmek konusuna gelince hakim ona karşı ikameti hüccet yapmak zorundadır. Çünkü belki de onun özrü vardır, belki tevil yapıyordur. Belli bir kişi, hakim kararı olmadan tekfir edilmez. Şeriata uygun bir mahkeme kurulması zorunludur. Fakat genel olarak: ‘Bir kişi bunu yaparsa kafirdir, kim Allah’tan başkasına dua ederse, kim Allah’a şirk koşarsa, kim Allah’tan başkası için kurban keserse kafirdir‘ demek doğrudur. Genel olarak tekfir yapılabilir. Fakat özel bir kişiye bu tekfiri indirecek olursa, hayır! O hakim yanında tekfir olunur. Çünkü belki özürü vardır. Belki cahildir, belki bu küfrü yapmaya zorlanmıştır, belki onun bir özrü vardır. Öyleyse özel bir kişiyi tekfir etmek için hakim yanına gitmek bir mecburiyettir.

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe