Erkekler için bileklik veya kolye takmak haram mı?

Soru : Erkekler için bileklik veya kolye takmak haram mıdır?

Cevap : Erkekler için kolye veya bilezik/bileklik takmak caiz değildir çünkü bu fiil kadınlara benzeme konusuna girer. Kolye ve bileklik gibi takılar kadınlara özel olan süslerdir.

İbn Abbas radıyallahu anhumâ ‘dan rivayet edildiğine göre: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini kadınlara benzeten erkeklere ve kendilerini erkeklere benzeten kadınlara lanet etmiştir.” (Buhâri 5885)

Ayrıca kolye ve bileklik takmanın caiz olmadığına dair eski alimler fıkıh kitaplarında yer vermiştir. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekir ! Müslüman kişi, kafirlere benzememesi, onlar gibi yapmaması ve onların gittiği yoldan ve fillerinden uzak durması gerekir.

Son olarakta, takılan kolye veya bilezik altından ise durum daha kötüdür. İbn Abbas radıyallahu anhumâ’dan rivayet edildiğine göre: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın elinde altın bir yüzük gördü, onu çıkardı ve attı. Sonra da şöyle buyurdu: “Sizden biriniz ateşten bir köze yönelip, onu eline mi alıyor?” Peygamber gittikten sonra o adama: “Yüzüğünü al da ondan uygun bir şekilde faydalan, denildi”. Bu kişi ise: “Hayır Allah’a yemin ederim ki Allah Resûlü onu attıktan sonra onu ebediyyen almayacağım”, dedi. (Muslim 2090)

Başka bir hadiste, Ali İbn Ebi Talib radıyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birgün sağ eline bir ipek, sol eline de bir altın alarak şöyle buyurdular: “Bu ikisi, ümmetimin erkeklerine kesinlikle haramdır.” (İbn Mace 3595, Nesai 5144, Ebu Dâvud 4057)

Kolye veya bilezikleri ne Peygamberimiz nede sahabeler takmıştır. Kendimize lider olarak Peygamberimizi ve örnek olarak sahabeleri alıp, kafirlerin yaptıkları hareketleri yapmamamız gerekir.

İbrahim Yılmaztürk Hoca
www.telegram.me/ilimDersleri

Diğer Yazılar