Soru : Sayın hocamız, soru soran kişi diyor ki: “Hocamızdan haricileri ve onların inançlarını tarif etmesini ve geçmişlerinin kime dayandığını bize açıklamasını istiyoruz.”

Cevap : Hariciler, kadim bir fırkadır. Resûlullah ﷺ ‘in zamanında onlardan birisi peygamberimize ‘Adil ol, nitekim sen adil olmadın!’ demesiyle ortaya çıkmışlardır: Bunun üzerine Resûlullah ﷺ de ona dedi ki: ‘Sana yazıklar olsun! Eğer ben de adil olmadıysam kim adil olabilir.

Resûlullah ﷺ’den sonra haricilerin durumu raşid halifeler döneminde gelişme gösterdi. Osman ve Ali Bin ebi Talip radıyallahu anhumayı öldürdüler. Hâlâ da müslümanlarla savaşmaya devam ediyorlar.

Nebi ﷺ onları öldürmeyi emretti. Dedi ki: “Onlarla nerede karşılaşırsanız öldürün. Eğer ben onlara idrak edersem onları, Âd kavminin öldürülüşü gibi öldürürüm!” Çünkü onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar ve ıslah faaliyetleri yürütmezler. Ama (dikkat edilmelidir ki) onları öldürme yetkisi; ‘Yöneticiye’, ‘Savaş Bakanlığı’ yada ‘Allah Yolunda Cihad Bakanlığına’ aittir.

Kaynak : https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/17112
Hariciler hakkında sakındırma : www.telegram.me/HaricilerFitnesi

Diğer Yazılar

Yönetici Hakkında Niye Kötü Konuşmuyoruz ?

Soru: Müslümanların yöneticisinin kusurlarını toplumda ve insanların önünde açığa çıkarmak caiz midir? Cevap: Bu konuyu daha önce defalarca kez konuştuk. Yöneticilerin arkasından konuşmak kesinlikle

Hariciler Geçmişte Kime Dayanıyor

Soru : Sayın hocamız, soru soran kişi diyor ki: “Hocamızdan haricileri ve onların inançlarını tarif etmesini ve geçmişlerinin kime dayandığını bize açıklamasını istiyoruz.” Cevap