İslam dininde felsefe var mıdır

Soru: Allah sizi hayırla müjdelesin. İslam dininde felsefe var mıdır? Ve böyle iddia edenlere cevabınız nedir? İlim öğrencisinin bu gibi ilimleri öğrenmesi ve bunlarda derinleşmesi caiz midir?

Cevap: Felsefe; bağımsız bir Yunanlı araştırmasıdır. Onunla uğraşanlar, akıllarını karar mercii kılmak ve Kitap-Sünnet’te gelen şeylere cevap verebilmek için onda derinleşirler. Bu yönüyle felsefe kötü görülmüştür. Onda derinleşmek bir yana, onu öğrenmeye başlamak bile caiz değildir.

Hikmet anlamına gelen felsefeye gelince, bu İslam hukukunda zaten bulunur. İslam dininin tamamı hikmet üzerine bina edilmiştir. Allah azze ve Celle dedi ki: “Onlar cahiliye hükmüne mi rağbet ediyorlar? Kesin inananlar için Allah’tan daha güzel hüküm veren kimdir?

Ancak dindeki bu hikmeti felsefe diye adlandırmak doğru olmaz. Çünkü bu yunanca bir kelimedir. Bilakis dini hikmete: ‘bu hikmettir’ demeliyiz. Zira dinde bulunan her şey hikmet üzerine bina edilmiştir. Ama bazılarını aklımız aldığı gibi bazılarını da aklımız alamaz. Çünkü akıl eksiktir, nakıstır.

Bir hükmün Allah’ın kitabında veya Resulünün sünnetinde sabit olması şeriattaki buyrukların en büyük hikmetidir. Çünkü biz inanıyoruz ki, Kitap ve Sünnet’te konulan her hüküm hikmettir, ona uymak da hikmettir. Çünkü o hükme itaat etmekle, Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edildiği gibi sevap ve ecir de elde edilir. Buna göre; birisi bu dindeki bir hususun hikmetini sorduğunda ona: ‘Allah ve Rasulü böyle emretti’ denilmesi bu kişi eğer mümin ise yeterli olacaktır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Allah ve rasulü bir şeyi emrettiği zaman müminlerin bu işte seçme hakkı yoktur.

İşte bu, sahabelerin üzerinde olduğu yoldur. Nitekim Müminlerin annesi Aişe radıyallahu anha’ya şöyle bir soru soruldu: “Hayız olan kadın orucunu kaza ederken namazını neden kaza etmiyor. Hem orucun hem de namazın aynı şekilde farz olmasına rağmen niye böyle? Hatta namaz oruçtan daha önemlidir. Ancak namaz kaza edilmiyorken oruç kaza ediliyor.” Aişe radıyallahu anha cevap olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu durumun başlarına geldiğinde kendilerine oruçları kaza etmeleri emredilirken, namazları kaza etmelerinin emredilmediğini söyledi. Demek ki hikmet Allah’ın ve Resulünün hükmüdür, evet!

Kaynak : Silsiletu Fetâva Nur Ale-dDerb 310


Diğer Yazılar

Adaletli Hükümdar: Nureddin Mahmud Zengi

Nureddin Mahmud Zengi Kimdir ? Nureddin Ebul Kasım Mahmud bin İmaduddin et-Turki es-Selçuki. İslam sancağını ölene kadar yükseklerde tutan adil, dindar ve cesur hükümdar.