Kadının erkeklerin karşısına çıkması

Soru: Pek çok erkek; eşinin, kızının veya kız kardeşinin birlikte takıldığı gruplardan, arkadaşlarından ve dostlarından olan mahrem olmayan erkekler ile oturmasına ve onlarla konuşmalarına izin veriyorlar. Bu erkeklerin mahrem olması durumunda da durum değişmemektedir. Onlara nasihatte bulunduğumuzda, bu bizim ve babalarımızın adetidir, diyorlar. Onlar aynı zamanda kalplerinin temiz olduğunu iddia ediyorlar. Onlar içinde büyüklenenler ve inatlaşanlar olduğu gibi İslam’ın hükmünü anlayanlar da bulunmaktadır. Ayrıca onların içinde İslam’ın hükmünü bilmeyenler de vardır. Bunlara nasıl bir tavsiyede bulunursunuz?


Cevap: Bütün müslümanların adetlere dayanmaması, bilakis adetleri İslam’a arz etmesi gerekir. İslam’ın onayladığı adetler caizdir, onaylamadıkları ise caiz değildir. İnsanların bir şeyi adet edinmesi, onun helal olduğuna delil olmaz. İnsanların memleketlerinde veya kabilelerinde adet edindiği bütün şeylerin İslam’a arz edilmesi gerekmektedir. Allah ve Resulü’nün mübah gördüğü şeyler, mübahtır. Allah’ın yasakladığı şeyler ise her ne kadar insanlar nezdinde adet haline gelse de terk edilmelidir.

İnsanların halveti veya kadının yüzünü yabancı erkekler önünde açmasını adet edinmeleri, batıl bir adettir. Bunun terk edilmesi gerekir. Aynı şekilde eğer insanlar; zina, livata veya içki içme gibi kötülükleri adet edinseler bunların da terk edilmesi gerekir. Adet, bu gibi konularda onlar için delil olmaz. Bilakis şeriat bu gibi durumlarda bütün hükümlerin üzerindedir. Allah’ın hidayet nasip ettiği kimse, O’nun haram kıldığı içki, zina, hırsızlık, anne babaya itaatsizlik, akraba ilişkilerini koparma ve diğer Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak durmalıdır. Allah’ın emrettiği şeyleri de yapmaya çalışmalıdır.

Ailede de durum öyledir. Allah’ın emirlerine saygı göstermek ve onunu yasaklarından sakınmak, aile üzerine farzdır. Eğer kadınların namahren kimseler önünde açılması veya mahremi olmayan kimseler ile halvet olması bir ailede adet olmuşsa, bu davranış terk edilmelidir.

Kadının yüzünü veya başka bir yerini amcasının oğlu, kız kardeşinin eşi, eşinin kardeşleri, amcaları ve dayıları önünde açması caiz değildir. Bilakis kadın; yüzünü, başını ve bütün bedenini mahrem olmayan kimseler karşısında örtmelidir. Örtünmüş olma ve halvetten uzak durmakla birlikte, selama karşılık verme veya gelene hoş geldin demekte herhangi bir mahsur yoktur. Bu hususta Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır: { Peygamber’in hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. } (Ahzab suresi, 53. ayetin meali).

Ve Yüce Allah şöyle de buyurmaktadır: { Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah’tan) korkuyorsanız, (yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. } (Ahzab suresi 32. ayetin meali). Allah, Peygamber hanımlarına kırıtarak ve yumuşak ifadelerle konuşmalarını yasaklamıştır. Taki kalbinde hastalık bulunan veya şehvet hastalığına yakalanan kimse, onların kendilerine geleceğini ve kendisi ile onlar arasında herhangi bir engel bulunmadığı zehabına kapılmasın. Allah, Peygamber hanımlarına konuşurlarken, şiddet ve tevazu ortasında bir tarzda konuşmalarını emretmektedir.

Allah, örtünmenin bütün kalpler için daha temiz olduğunu haber vermektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: { Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. } (Ahzab suresi 59. ayetin meali). Örtü, başa ve bedene örtülen bir elbisedir. Kadın örtüsüyle başını ve bedenini örter.

Yine Cenab-ı Allah şöyle de buyurmaktadır: { Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından başkasına göstermesinler. } (Nur suresi 31. ayetin meali). Bu ayette zikredilenler önünde, kadının zinetini açmasında herhangi bir beis yoktur.

Müslüman bütün kadınların Allah’a karşı takvalı olması ve Allah’ın yasakladığı kendisine haram olan kimseler önünde, açılmaktan sakınması gerekir.

Kaynak : Şeyh Bin-Baz Fetvaları (alifta.gov.sa)

Diğer Yazılar

Adaletli Hükümdar: Nureddin Mahmud Zengi

Nureddin Mahmud Zengi Kimdir ? Nureddin Ebul Kasım Mahmud bin İmaduddin et-Turki es-Selçuki. İslam sancağını ölene kadar yükseklerde tutan adil, dindar ve cesur hükümdar.