Soru: Ben gencim. Birgün şarkı dinleyen bir genç gördüm ve ben biliyorum ki bu haramdır. Ona nasihat etmek istedim. Ona nasihat ettikten sonra bana şöyle dedi: Kur’ân’ı dinlemekten ne istifade ediyorsun? Ben de o gence dedim ki; Kur’ân’ı dinlemek ibadet ve dini kavramaktır. O genc bana dedi: Sen Kur’ân dinlemekten ne istifade ediyorsan ben de şarkı dinlerken aynı şeyi istifade ediyorum. Bunun hükmü nedir?


Cevap: Bu makbul olmayan sözdür. İslam’ı tanıyan ve Kur’ân’ın hakikatını ki bu Allah’ın kelamıdır bilen bunu söylemez. Kur’ân’dan istifade ettiği gibi şarkıdan da istifade ettiğine inanırsa, mürted olmasından korkulur. Kalbin sapması ve dilin sürçmesi hususunda Allah’tan afiyet ve selamet istiyoruz. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve herşeye çok yakındır.

Bu cahil genc ve benzerleri; Kur’ân dinlemekten ne istifade ediyorsun, dediklerinde onlara şöyle cevap vermek gerekir: Kur’ân’dan beni ıslah edecek, doğru yola iletecek, beni kurtaracak, kalbimi ve amelimi düzeltecek, din ve dünyamı selamete götürecek hususları istifade ediyorum. Ayrıca ben güzel ahlak hususunda ve Allah’ın razı olacağı, kabul edeceği güzel ameller hususunda Kur’ân’dan istifade ediyorum. Çünkü Kur’ân güzel ahlaka, iyi amele çağırıyor. Kur’ân bize Allah’ın farz kıldıklarını, nehyettikleri şeyleri, bizden önceki Peygamberlerin yolunu, Peygamberler ve müminlerin sıfatlarını ve ahlakını, cennet ve cehennem ehlinin sıfatlarını ve ahlakını öğretiyor. Bunların hepsi Kur’ân’da vardır. Bu faydalardan daha büyük bir fayda olur mu? Bu faydalardan daha büyük bir fayda dünyada var mı? Allah senden nasıl razı olacağını, senden nasıl kızacağını, Allah’ın isim ve sıfatlarını öğreniyorsun. İyilerin, seçkinlerin, mü’minlerin ve cennet ehlinin sıfatlarını öğreniyorsun ki o sıfatlara bürünesin. Günahkarların, kafirlerin ve cehennem ehlinin sıfatlarını öğreniyorsun ki onlardan kendini muhafaza edesin. Bundan daha faziletli birşey olabilir mi?

Şarkı dinlemeye gelince ancak kalbi hastalıklı olan, doğru yoldan ve hakktan ayrılan kişi istifade eder. Bunlar güya şarkı dinlemenin faydalarıdır. İbn Mesud’dan gelen sahih bir rivayette ibn Mesud (radiyallahu ‘anhu) şöyle demiştir: Suyun ekini yeşertiği gibi şarkı da kalpte nifakı yeşertir. 

 Yüce Allah da Kur’ân’da şöyle buyurmuştur: { İnsanlardan öylesi var ki, Allah yolundan saptırmak için boş lafı satın alır.(Lokman suresi, 6. ayetin meali) Satın alma demektir. Bu bazı insanları kınamak içindir. Müfessirlerin çoğuna göre bunun manası; Ğinadır. (Şarkı) Bazıları da boş konuşmanın manasının; şarkı, eğlence ve muzik aleti ve hakktan ayıran her ses olduğunu söylemişlerdir. Bütün bunların hepsi boş konuşmanın kapsamına dahildir. Bazıları da şöyle demiştir: { Allah yolundan saptırmak için.. } (Lokman suresi, 6. ayetin meali) bazıları ‘ya’ harfinin fethasıyla okumuş. Böyle okunduğunda bu ayetin manası şöyle olur: ğinayı satın almada Allah’ın yolundan sapma ve saptırma vardır. Yani, boş konuşmanın sonucu; sapma ve saptırmadır. (Allah’tan afiyet istiyoruz.) Ayrıca tehlikeli faydalardan birisi de Allah’ın ayetlerini eğlenceye almaya sebep oluyor. Yani şarkı, kedisini dinleyeni Kur’ân’la alay etmeye ve Kur’ân kıraatıyla aşina olmamaya çağırıyor. Yine Kur’ân’ı dinleme hususunda ona karşı kibir göstermeye çağırıyor.

Allah bizleri bunlardan muhafaza etsin. Bundan dolayı Allah şöyle buyurmuştur:  { Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki bunları işitmemiş gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. } (Lokman suresi, 7. ayetin meali) İşte şarkının faydaları bunlardır: Sapma, saptırma, Allah’ın yolunu alaya alma, ayetleri dinleme hususunda ona karşı kibirlenmeye çağırıyor. Allah bizleri bunlardan muhafaza etsin. Allah’tan isteğimiz, bizleri ve müslümanları kendisinin razı olmayacağı şeylerden bizleri muhafaza etsin.

Kaynak : Şeyh Bin-Baz Fetvaları (alifta.gov.sa)

 

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe