Namazda eller kaç defa kaldırılır?

Soru : Namazda eller kaç defa kaldırılır?

Cevap: Bu konuda alimler arasında ihtilaf vardır. Ama tercih edilen görüşe göre namaz içerisinde dört yerde eller kaldırılır.  Bunun delili ise Buhari ve Muslim’de geçen İbn Ömer hadisidir*.

Birinci yer: Namaza başlarken tekbiratul ihram’da.

İkinci yer: Rukuya giderken.

Üçüncü yer: Rukudan kalktıktan sonra.

Dördüncü yer: Öğlen, akşam, ikindi ve yatsı gibi 2 teşehhüt olan namazlarda ilk teşehhütten sonra ayağa kalkınca eller kaldırılır. Bazı alimler kalkmadan önce dediler ama racih olarak kalktıktan sonra eller kaldırılır. İbn Useymin bu görüşü seçmiştir ve delil olarak İbn Ömer hadisini getirmiştir.

*Bahsi geçen hadis : Nâfi’ şöyle demiştir: “Abdullah İbn Ömer namaza başlarken tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı (1). Rüku’a giderken (2), Semi’ allahu limen hamideh deyip doğrulurken (3) ve ilk iki rekatı kılıp kalkarken (4) ellerini kaldırırdı. Abdullah İbn Ömer Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in de böyle hareket ettiğini söylemişti.” (Buhari 739, Muslim 390).

İbrahim Yılmaztürk Hoca
www.telegram.me/ilimDersleri

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe