Soru : Bazı kuaförlerin insanların sakallarını traş ederek kazandıkları paranın hükmü nedir?


Cevap : Sakalları traş etmek ve kısaltmak apaçık bir günah ve kötülüktür. Bunu yapmak ve buna yardımcı olmak müslüman için caiz değildir. Sakal traş ederek alınan para haramdır. Ayrıca bunu yapan kişi sakal traş etmenin haram olduğunu bilerek bunu yapmışsa tövbe etmeli ve sadaka vermelidir. Eğer haram olduğunu bilmeden cahilce bunu yapmışsa geçmişten dolayı ona bir sıkıntı yoktur. Ancak gelecekte artık bu işten sakınmalıdır.

Yüce Allah’ın faiz yeme konusunda buyurduğu gibi: { Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. } (Bakara suresi, 275. ayetin meali)

Buhari ve Müslim’de yer alan hadiste İbn Ömer’den (radiyallahu anhuma) rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu ‘aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı salın, müşriklere muhalefet edin!”  Buhari’de yer alan hadise göre Rasulullah sallallahu ‘aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bıyıkları kısaltın ve sakalları bırakın. Müşriklere muhalefet edin.” Ve Müslim’de yer alan hadiste, Ebu Hureyre’den (radiyallahu ‘anhu) rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu ‘aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bıyıkları kısaltın ve sakalları uzatın. Mecusilere muhalefet edin.

Sakal bırakma ve bıyıkları konusunda bütün müslümanlar Allah’ın emrini yerine getirmelidir. Bu sünnete muhalefet edip Rabbine karşı günahını açığa vurmak suretiyle müslüman bundan gafil olmamalıdır. Allah bütün müslümanları rızasının olduğu işlerde muvaffak kılsın. Onlara kendisine ve Rasulüne sallallahu ‘aleyhi ve sellem itaat etme konusunda yardım etsin. Allah’ın ve Rasulünün emrine muhalefet edenlere Allah hidayet nasip etsin, onları taatine, kendi emrine ve Rasulü’nün sallallahu ‘aleyhi ve sellem emrine uymaya geri çevirsin. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve yakın olandır.

Allah bütün müslümanları rızasının olduğu işlerde muvaffak kılsın. Onlara kendisine ve Rasulüne sallallahu ‘aleyhi ve sellem itaat etme konusunda yardım etsin. Allah’ın ve Rasulünün emrine muhalefet edenlere Allah hidayet nasip etsin, onları taatine, kendi emrine ve Rasulü’nün sallallahu ‘aleyhi ve sellem emrine uymaya geri çevirsin. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve yakın olandır.

Kaynak : Şeyh Bin-Baz Fetvaları (alifta.gov.sa)

Diğer Yazılar

Davet ederken eziyetlere karşı sabretmek

HADİS: Ebû Abdurrahman Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberlerden birini anlattığı hali, sanki hâlâ gözümün önündedir.