Soru : Bazı kuaförlerin insanların sakallarını traş ederek kazandıkları paranın hükmü nedir?


Cevap : Sakalları traş etmek ve kısaltmak apaçık bir günah ve kötülüktür. Bunu yapmak ve buna yardımcı olmak müslüman için caiz değildir. Sakal traş ederek alınan para haramdır. Ayrıca bunu yapan kişi sakal traş etmenin haram olduğunu bilerek bunu yapmışsa tövbe etmeli ve sadaka vermelidir. Eğer haram olduğunu bilmeden cahilce bunu yapmışsa geçmişten dolayı ona bir sıkıntı yoktur. Ancak gelecekte artık bu işten sakınmalıdır.

Yüce Allah’ın faiz yeme konusunda buyurduğu gibi: { Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. } (Bakara suresi, 275. ayetin meali)

Buhari ve Müslim’de yer alan hadiste İbn Ömer’den (radiyallahu anhuma) rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu ‘aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı salın, müşriklere muhalefet edin!”  Buhari’de yer alan hadise göre Rasulullah sallallahu ‘aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bıyıkları kısaltın ve sakalları bırakın. Müşriklere muhalefet edin.” Ve Müslim’de yer alan hadiste, Ebu Hureyre’den (radiyallahu ‘anhu) rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu ‘aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bıyıkları kısaltın ve sakalları uzatın. Mecusilere muhalefet edin.

Sakal bırakma ve bıyıkları konusunda bütün müslümanlar Allah’ın emrini yerine getirmelidir. Bu sünnete muhalefet edip Rabbine karşı günahını açığa vurmak suretiyle müslüman bundan gafil olmamalıdır. Allah bütün müslümanları rızasının olduğu işlerde muvaffak kılsın. Onlara kendisine ve Rasulüne sallallahu ‘aleyhi ve sellem itaat etme konusunda yardım etsin. Allah’ın ve Rasulünün emrine muhalefet edenlere Allah hidayet nasip etsin, onları taatine, kendi emrine ve Rasulü’nün sallallahu ‘aleyhi ve sellem emrine uymaya geri çevirsin. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve yakın olandır.

Allah bütün müslümanları rızasının olduğu işlerde muvaffak kılsın. Onlara kendisine ve Rasulüne sallallahu ‘aleyhi ve sellem itaat etme konusunda yardım etsin. Allah’ın ve Rasulünün emrine muhalefet edenlere Allah hidayet nasip etsin, onları taatine, kendi emrine ve Rasulü’nün sallallahu ‘aleyhi ve sellem emrine uymaya geri çevirsin. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve yakın olandır.

Kaynak : Şeyh Bin-Baz Fetvaları (alifta.gov.sa)

Diğer Yazılar

Adaletli Hükümdar: Nureddin Mahmud Zengi

Nureddin Mahmud Zengi Kimdir ? Nureddin Ebul Kasım Mahmud bin İmaduddin et-Turki es-Selçuki. İslam sancağını ölene kadar yükseklerde tutan adil, dindar ve cesur hükümdar.

Tesettürlü Kadın Yüzünü Örter

Yüce Allah zinaya yol açan ve ona sebep olan her şeyi yasaklamıştır. Örneğin kadının dışarıya açık çıkmasını yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: { Evlerinizde oturun.

Hanım kardeşlerimiz için konular

Tesettür – Kadının erkeklerin karşısına çıkması– Kadınların açılıp saçılması ve süslenmenin haram olması– Tesettürlü kadın yüzünü örter– Bayanların yüzlerini örtmeleri ile ilgili Hanefi alimlerinin