Tekâsür suresinin tefsiri

Tekâsür suresinin kısa tefsiri

1/8 – “Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.” Dünya ve dünya nimetlerinin sevgisi, sizi ahireti aramak ve gözetmekten alıkoydu. Bu durum uzun süre devam etti, nihayet ölüm gelip çattı ve siz kabirlere gittiniz de kabir halkından oldunuz?!

Hayır! Yakında bileceksiniz! Elbette yakında bileceksiniz!” Hasan-i Basrî der ki: “Bu tehdit üstüne tehdittir.

Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız…” Eğer kesin bir bilgiyle bilseydiniz, çokluğunuz sizi âhiret yurdunu aramaktan alıkoyup oyalamazdı.

(Orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.” “Sonra âhirette onu çıplak gözle göreceksiniz .” Allah, onları bu durumla tehdit eder. Bu, karardığında her mukarreb meleğin ve her peygamberin dehşet ve ürperti den ürpertiden dolayı dizleri üstü yığılıp kalacağı bir ateşi görmedir.

Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” Sonra o gün, andolsun ki Allah’ın size lütfettiği sağlık, huzur, rızık ve diğer şeylerdeki nimetlere şükredip şükretmediğinizinden hesaba çekileceksiniz.

Diğer Yazılar

İlim talebesinin insanlar arasına karışması

Soru: Meşhur selef alimlerinin -Allah onlardan razı olsun- yollarından biri de, halkı ıslah için onların arasına karışmaları ve kusurlarına sabretmeleriydi. Doğru yola davete çabalıyorlardı.

Seyyid Kutub’un Hataları

Paylaştığımız hatalar, Seyyid Kutub’un hataları arasından birkaç tanesidir. Bunun dışında Seyyid Kutub’un başka hataları vardır. Bu paylaşımın amacı, insanlara Seyyid Kutub’un alim olmadığını göstermek

Evliyalar ölüleri diriltebilir mi?

Soru: Ölüleri diriltmek evliyaların kerametlerinden midir? Cevap: Bu iş, (bazı) resullerin mucizelerindendir ve bütün resuller için de geçerli değildir. Hatta Allah’ın, genel olarak ölüleri