Tekâsür suresinin tefsiri

Tekâsür suresinin kısa tefsiri

1/8 – “Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.” Dünya ve dünya nimetlerinin sevgisi, sizi ahireti aramak ve gözetmekten alıkoydu. Bu durum uzun süre devam etti, nihayet ölüm gelip çattı ve siz kabirlere gittiniz de kabir halkından oldunuz?!

Hayır! Yakında bileceksiniz! Elbette yakında bileceksiniz!” Hasan-i Basrî der ki: “Bu tehdit üstüne tehdittir.

Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız…” Eğer kesin bir bilgiyle bilseydiniz, çokluğunuz sizi âhiret yurdunu aramaktan alıkoyup oyalamazdı.

(Orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.” “Sonra âhirette onu çıplak gözle göreceksiniz .” Allah, onları bu durumla tehdit eder. Bu, karardığında her mukarreb meleğin ve her peygamberin dehşet ve ürperti den ürpertiden dolayı dizleri üstü yığılıp kalacağı bir ateşi görmedir.

Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” Sonra o gün, andolsun ki Allah’ın size lütfettiği sağlık, huzur, rızık ve diğer şeylerdeki nimetlere şükredip şükretmediğinizinden hesaba çekileceksiniz.

Diğer Yazılar

Adaletli Hükümdar: Nureddin Mahmud Zengi

Nureddin Mahmud Zengi Kimdir ? Nureddin Ebul Kasım Mahmud bin İmaduddin et-Turki es-Selçuki. İslam sancağını ölene kadar yükseklerde tutan adil, dindar ve cesur hükümdar.