Tekâsür suresinin tefsiri

Tekâsür suresinin kısa tefsiri

1/8 – “Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.” Dünya ve dünya nimetlerinin sevgisi, sizi ahireti aramak ve gözetmekten alıkoydu. Bu durum uzun süre devam etti, nihayet ölüm gelip çattı ve siz kabirlere gittiniz de kabir halkından oldunuz?!

Hayır! Yakında bileceksiniz! Elbette yakında bileceksiniz!” Hasan-i Basrî der ki: “Bu tehdit üstüne tehdittir.

Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız…” Eğer kesin bir bilgiyle bilseydiniz, çokluğunuz sizi âhiret yurdunu aramaktan alıkoyup oyalamazdı.

(Orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.” “Sonra âhirette onu çıplak gözle göreceksiniz .” Allah, onları bu durumla tehdit eder. Bu, karardığında her mukarreb meleğin ve her peygamberin dehşet ve ürperti den ürpertiden dolayı dizleri üstü yığılıp kalacağı bir ateşi görmedir.

Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” Sonra o gün, andolsun ki Allah’ın size lütfettiği sağlık, huzur, rızık ve diğer şeylerdeki nimetlere şükredip şükretmediğinizinden hesaba çekileceksiniz.

Diğer Yazılar

Tesettürlü Kadın Yüzünü Örter

Yüce Allah zinaya yol açan ve ona sebep olan her şeyi yasaklamıştır. Örneğin kadının dışarıya açık çıkmasını yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: { Evlerinizde oturun.

Hanım kardeşlerimiz için konular

Tesettür – Kadının erkeklerin karşısına çıkması – Kadınların açılıp saçılması ve süslenmenin haram olması – Bayanların yüzlerini örtmeleri ile ilgili Hanefi alimlerinin sözleri –