Zamanı boşa harcamamak

Soru : Vakti iyi değerlendirmek ve onu zayi etmekten korumak için bizi nasıl yönlendirirsiniz?


Cevap : İlim talebesinin vaktini zayi etmekten koruması gerekiyor. Vakti zayi etmek birkaç şekilde gerçekleşir:

Birinci Şekil : Okuduğu şeyi müzakere etmeyi ve tekrar etmeyi terk etmesi.

İkinci Şekil : Arkadaşlarıyla oturup faydası olmayan şeyler hakkında konuşması.

Üçüncü Şekil : Bu ilim talebesi için en zararlısı ki o da şudur; İnsanların laflarına tabi olup kendisini ilgilendirmeyen meselelerde derdinin sadece “o ne dedi bu ne dedi”, “ne oldu ne bitti” olması.

Şüphe yoktur ki bu da islamın(ın) zayıflığındandır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: « Mâlâyanîyi (kendisini ilgilendirmeyen şeyleri) terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır. » (Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 12.).

“O ne dedi” “bu ne dedi” ile uğraşmak ve (alakası olmayan işler hakkında) çok soru sormak vakti zayi eder. Esasında bu bir hastalıktır. (Bu hastalık) insana bulaştı mı artık onun en büyük derdi olur. Allah’tan afiyet dileriz.

Onu ilim talep etmekten oyalayan meselelere verdiği ihtimam yüzünden belki düşmanlığı haketmeyen kimseye düşmanlık gösterir. Veyahut dostluğu haketmeyen kimseyle dostluk yapar. Bunu da hakka yardım etmek babında olduğu bahanesiyle yapar. Ama öyle değil. Bilakis bu insanı ilgilendirmeyen işlerde nefsini meşgul etmesidir. Fakat sana ardından gitmeden ve talep etmeden bir haber gelirse (bunda problem yok) her insan haberler alır. Ama onunla meşgul olunmaz ve onun en büyük derdi olmaz. Çünkü bu ilim talebesini meşgul eder, işini ifsad eder ve ümmette hizibçilik kapısını açar ve böylece ümmet parçalanır.

Kaynak : Kitabul ‘ilm.
Şeyh Muhammed ibn Sâlih el Useymin rahimahuLlah.

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe