zikrin fazileti

Soru : Zikri çoğaltmak insanın kaçırdığı salih amelleri telafi eder mi?


Cevap : Allah azze ve celle’nin zikri Kıyamet gününde mümin kulun, sayesinde mizanını ağırlaştıracak en faziletli amellerdendir. Müslüman, az ve dile kolay kelimelerle büyük bir ecre nail olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den rivayet edilen bir hadiste şöyle gelmiştir: “Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelen ve Rahmân’a (Allah’a) çok sevimli olan iki kelime vardır: Subhanallahi ve bihamdihî, subhanallahi’l–azîm” (Buhârî ve Muslim).

Onun için Kıyamet gününde zikir ehli diğerlerinin önüne geçmişlerdir. Zira Ebu Hureyre radiyallahu anhu’dan rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu sabit olmuştur: “Müferridler öne geçti” Ashab: “Müferridler nedir yâ Resûlallah?” dediler. “Allah’ı çok zikreden erkek ve kadınlardır.” buyurdular. (Muslim; 2676)

Allâme Muhammed Bin Abdullah Subeyl rahimehullah.
Kaynak: El-Fetāvā – El-‘Ediyyetu ve-L-Ezkār 1102

Diğer Yazılar

İncil’i okumanın hükmü nedir?

Soru: Kur’an okuyan birisinin, İncil’i de okumasının hükmü nedir? Bu iş haram mı yoksa helal midir? (incil okumak caiz midir) Cevap: Kur’an’dan önce indirilen

Selefin Yöneticilere Karşı Çıkma Uslubu

Soru: Minberlerden yöneticileri eleştirmek selefin yolu mudur? Selefin yöneticilere nasihatı nasıldı? Cevap: Yöneticilerin ayıplarını yaymak ve bunları minberlerlerde gündeme getirmek selefin yolu degildir. Çünkü

Hariciler ve Selefiler Farklıdır

Soru : Haricilerin akidesi selefi akidesidir, yani “hariciler selefidir” diyenlere cevabınız nedir? Cevap : Bu söz batıldır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hariciler hakkında