Alak suresinin tefsiri

1/5 – “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! Insana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” Kur’an’dan ilk nâzil olan, bu mübarek âyetlerdir. Bu âyetlerde, insanın yaratılışının aşılanmış yumurtadan başladığına ve insana bilmediği şeylere öğretenin yüce Allah olduğuna işaret vardır. Bu öyle bir şereftir ki, insanlığın babası Âdem Aleyhisselam, bununla meleklere üstün kılınmıştır.

6/8 – “Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar.” Yüce Allah, insanın sevinç, azgınlık, şımarıklık ve isyan içinde bulunduğunu ve zenginleşip çok mal sahibi olunca bu niteliklere büründüğünü haber veriyor. Sonra da onu tehdit ediyor ve nasihatta bulunuyor: “Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.” Sonuç, dönüp varılacak yer Allah’ın huzurudur. Allah, malından dolayı seni hesaba çekecektir. Sonra şöyle buyuruyor:

9/12 – “Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i namazdan) men edeni gördün mü?” Bu âyet, –Allah’ın laneti üzerine olsun– Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur. O, Râsulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Kâbe’nin yanında namaz kıldığını görünce, onu tehdit etmiştir. Yüce Allah, önce ona en güzel öğütle öğüt vererek şöyle buyurur: “Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise…” Yani sen de biliyorsun, bu yasakladığın kul işlediği fiilde doğru bir yolda ise… “…yahut takvayı emrediyorsa!” Oysa sen, namaz kıldığından dolayı onu kınıyor, tehdit ediyorsun.

13/14 – “Ne dersin o (men eden, Peygamber’i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa? (Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!” Doğru yolda olan bu kişiyi engelleyen şu adam bilmez mi ki, Allah gerçekten onu görmekte ve söylediğini duymaktadır. Sonra Allah, tehdit ederek şöyle buyuruyor:

15/19 – “Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse…” Yani bundan dönmezse. “Derhal onu alnından (perçeminden) yakalarız…” Kıyamet günü onu simsiyah kılarız. Ardından şöyle buyuruyor: “…O yalancı, günahkar alnından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız).” Yani Ebu Cehil’in alnını . O, sözünde yalancı, yaptıklarında hatalıdır. “O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.” Kavmini, aşiretini çağırıp onlardan yardım istesin. “Biz de zebanîleri çağıracağız.” Bunlar azap melekleridir. Böylece o, bizim taraftarlarımızın mı, yoksa kendisinin taraftarlarının mı yenilgiye uğrayacağını görür. “Hayır! Ona uyma!” Ey Muhammed, senin ibadete devam etmeni engelleyen o kişiye uyma. “Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!” Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kulun, Rabbine en yakın olduğu an, secde anıdır. O halde duayı çok yapınız.


Diğer tefsirleri okuma için buraya tıklayınız.


Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe