Kuran

Tekâsür suresinin kısa tefsiri

1/8 – “Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.” Dünya ve dünya nimetlerinin sevgisi, sizi ahireti aramak ve gözetmekten alıkoydu. Bu

İhlas, Felak ve Nas Surelerinin Kısa Tefsiri

Âişe (Radiyallahu ‘anha) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir içlerine İhlâs, Felak ve Nas Surelerini okuyarak üfler ve ellerini vücudundan ulaşabildiği

Beyyine suresinin kısa tefsiri

1 – “Ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.” Kitap ehli ile kastedilen, Yahudiler ve Hristiyanlardır. Müşrikler ise, putlara ve ateşlere tapan Araplar ve

Alak suresinin tefsiri

Alak suresinin tefsiri 1/5 – “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! Insana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük

İnşikak suresinin tefsiri

İnşikak suresinin tefsiri : 1/2 – “Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman…” Rabbini dinleyip emrine itaat ettiğinde ve Rabbinin buyruğu doğrultusunda

Âyete’l-Kursi’nin kısa tefsiri

255 – “Allah, O’ndan başka hak ilah yoktur; O, Hayy’dır, Kayyûm’dur.” Bu âyet, büyük değeri olan Âyete’l-Kürsî’dir. “Allah O’ndan başka hak ilah yoktur.” Tüm varlıkların

Fatiha Suresinin Tefsiri

Fatiha suresinin tefsiri, bilinmesi gereken en önemli tefsirlerden biridir. Meali : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. (1) Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. (2) O