.

Kim kurban kesmek isterse saçından ve tırnaklarından almasın

SORU : Zilhicce’nin başında, kurban kesen veya kendisi için kurban kesilen kişi kılından, derisinden ve tırnaklarından kurbanı kesene kadar bir şey almasın. Hadisi şerifte yasaklanan şey, ev halkının tamamına (küçük, büyük) şamil midir?

CEVAP : Soru soran kişinin zikrettiği hadisi geçtiği lafız ile bilmemekteyiz.

Hadisin bildiğimiz şekli Buhari hariç, bir topluluğun rivayet ettiği hadistir. Hadis şöyledir : Ümmü Seleme Radi Allahu ‘anha Resulullah’tan ﷺ rivayet etmiştir : “Zilhicce hilâlini gördüğünüz vakit sizden biriniz kurban kesmek isterse, saç­larını ve tırnaklarını kesmesin.” Ebu Davud, Müslim ve Nesai ile aynı lafızda rivayet etmiştir. “Kimin kesecek bir kurbanı varsa, Zilhiccenin hilali çıkınca, kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından bir şey al­masın.

Bu hadis zilhicce ilk on günleri girdikten sonra kıl ve tırnakların alınmasının men edildiğine delalet etmektedir. Birinci rivayette emir ve terk vardır. Bu da vücubu gösterir. Bizi bundan sarf edecek başka bir emare görmemekteyiz. İkinci rivayette de (kıl, tırnak) almak men edilmiştir. Bu da almanın haramlığına delildir. Bizi bundan sarf ettirecek bir delilde yoktur. Bu da göstermektedir ki; hüküm sadece (has olarak) kurban kesen kişi içindir. Yerine kesilen kişi, küçük veya büyük olsun kıl, deri ve tırnaklarını alabilir. Çünkü asıl olan bunun cevazıdır. Aslın aksine bir delil de yoktur.

Başarı Allah’tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed’e ﷺ âline ve ashâbına salât ve selâm etsin

Kaynak : Alifta.gov.sa.
AbdulAzîz Bin Abdullah Bin Bâz
Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyon başkanı.

Ayrıca bakınız :
[VIDEO] Arefe Günü Orucunun Fazileti – Şeyh Suleyman Er Ruheyli
[YAZI] Zilhicce ayının ilk 10 gününün fazileti

Diğer Yazılar

Kitabul iman – İbn Ebi Şeybe

1) Kitabın ismi Bu kitabın ismi “Kitab-ul iman”dir. 2) Yazarın hayatı ve şahsiyeti Bu kitabı Ebu Bekir bin Abdullah bin Muhammed bin Ebi Şeybe