hadisehli_kayseri

Beyyine suresinin kısa tefsiri

1 – “Ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.” Kitap ehli ile kastedilen, Yahudiler ve Hristiyanlardır. Müşrikler ise, putlara ve ateşlere tapan Araplar ve

Aşure günü oruç tutmak

Soru : Aşure günü oruç tutmanın hükmü nedir? Önceki günü mü tutmak daha faziletlidir yoksa sonraki günü mü? Beraber mi tutulur yoksa sadece 10. gün mü

“Din nasihattır” hadisinin şerhi – İbn Baz

Soru: Soru soran kimse, “Din nasihattır” hadisinin şerhini istemektedir. Cevap: Bu hadis, Müslim’in sahihinde Temim ed-Dari’den rivayet ettiği büyük bir hadistir. Müslim dışındaki hadis kitaplarında

Alak suresinin tefsiri

Alak suresinin tefsiri 1/5 – “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! Insana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük

Bayram günü cuma namazı kılınır mı

Soru: Sayın Şeyh (soru soran) diyor ki: bayram günü cumaya denk geldi, bundan dolayı cami imamı geldi ve cemaata hutbe vermeden sadece öğlen namazını kıldırdı.

Zilhicce ayının ilk 10 gününün fazileti

Allah’a hamdolsun, rasullerin efendisine salât ve selâm olsun. Daha sonra: Şüphesiz ki salih kulları için salih amellerini arttırabilecekleri mevsimleri yaratması Allah’ın fazlı ve minnetindendir. O

İnşikak suresinin tefsiri

İnşikak suresinin tefsiri : 1/2 – “Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman…” Rabbini dinleyip emrine itaat ettiğinde ve Rabbinin buyruğu doğrultusunda

Anne ve babaya iyilik yapmak

Soru : Hayatta iken ve vefat ettiklerinden sonra anne babaya iyilik yapmayı bize açıklamanızı rica ediyoruz.  Cevap : Anne ve babaya iyilik en büyük vaciplerden

Zamanı boşa harcamamak

Soru : Vakti iyi değerlendirmek ve onu zayi etmekten korumak için bizi nasıl yönlendirirsiniz? Cevap : İlim talebesinin vaktini zayi etmekten koruması gerekiyor. Vakti zayi

Zikrin fazileti

Soru : Zikri çoğaltmak insanın kaçırdığı salih amelleri telafi eder mi? Cevap : Allah azze ve celle’nin zikri Kıyamet gününde mümin kulun, sayesinde mizanını ağırlaştıracak