Yazılar

İnşikak suresinin tefsiri

İnşikak suresinin tefsiri : 1/2 – “Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman…” Rabbini dinleyip emrine itaat ettiğinde ve Rabbinin buyruğu doğrultusunda

Anne ve babaya iyilik yapmak

Soru : Hayatta iken ve vefat ettiklerinden sonra anne babaya iyilik yapmayı bize açıklamanızı rica ediyoruz.  Cevap : Anne ve babaya iyilik en büyük vaciplerden

Zamanı boşa harcamamak

Soru : Vakti iyi değerlendirmek ve onu zayi etmekten korumak için bizi nasıl yönlendirirsiniz? Cevap : İlim talebesinin vaktini zayi etmekten koruması gerekiyor. Vakti zayi

Zikrin fazileti

Soru : Zikri çoğaltmak insanın kaçırdığı salih amelleri telafi eder mi? Cevap : Allah azze ve celle’nin zikri Kıyamet gününde mümin kulun, sayesinde mizanını ağırlaştıracak

Âyete’l-Kursi’nin kısa tefsiri

255 – “Allah, O’ndan başka hak ilah yoktur; O, Hayy’dır, Kayyûm’dur.” Bu âyet, büyük değeri olan Âyete’l-Kürsî’dir. “Allah O’ndan başka hak ilah yoktur.” Tüm varlıkların

Hakkımızda

1- İhlas: İbadeti sadece Allah’a has kılma. 2- Rücû: Yüce Kur’an’a, Resulullah’ın sallallahu ‘aleyhi ve sellem sahih sünnetine ve selefi salihin -Allah onlardan razı olsun-

Kadının erkeklerin karşısına çıkması

Soru: Pek çok erkek; eşinin, kızının veya kız kardeşinin birlikte takıldığı gruplardan, arkadaşlarından ve dostlarından olan mahrem olmayan erkekler ile oturmasına ve onlarla konuşmalarına izin

Annesini terk eden kişinin hükmü

Soru: Bir kardeş şöyle soruyor: “İlim talebesi olan bir kişi var. Bu kişi namazını kılıyor, orucunu tutuyor ve sadaka veriyor. Fakat maalesef annesini terk etti.